500 Auto Navigation - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Du kan använda Nokia 500 Autonavigeringsenheten för GPS-navigering
i bilen eller när du befinner dig utomhus. Du kan också ringa samtal, visa
foton, titta på videor och lyssna på musik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda
enheten. Läs även mobiltelefonens användarhandbok. Den innehåller
viktig information om säkerhet och skötsel.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den
senaste versionen av den här användarhandboken, ytterligare
information, programuppdateringar och tjänster för din Nokia-produkt.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara alla tillbehör
utom räckhåll för barn