500 Auto Navigation - DVD

background image

DVD

Navigeringsenheten levereras med en DVD-skiva. Du kan göra följande:

• Återställa data från DVD-skivan till minneskortet.

• Kopiera nytt innehåll från DVD-skivan till minneskortet. Innehållet

kan t.ex. vara kartor, databaser över sevärdheter och språk.

• Kopiera innehåll från DVD-skivan till ett annat minneskort.

• Läs användarhandboken som finns på flera språk på DVD-skivan.

Innan du kopierar data till minneskortet kontrollerar du att kortet inte är
låst. Om du vill kopiera innehåll från DVD-skivan till minneskortet
kontrollerar du att kortet sitter i navigeringsenheten. Anslut sedan
enheten med den medföljande USB-kabeln till en kompatibel dator. Du
kan också sätta in minneskortet i datorns minneskortsläsare. Sätt in
DVD-skivan i DVD-spelaren på datorn. Installationsguiden startas
automatiskt (om det tillåts av DVD-enhetens inställningar) och vägleder
dig genom installationen.

background image

I n l e d n i n g

9

Om du vill ändra innehållet på minneskortet markerar du alla kartor,
sevärdhetsdatabaser och språk du vill lägga till på kortet. När guiden
kopierar filerna till minneskortet tas de gamla filerna av samma typ bort
från kortet.

Mappen Cities på minneskortet är nödvändig för att använda
programmet

Navigatör

application. Du ska inte ändra eller ta bort den

manuellt. Vid behov kan du återställa mappen från DVD-skivan med
hjälp av guiden.

Du kan bara välja enhetens språk bland de språk du valt för

Navigatör

.

Se även ”Språk“, på sidan 22.

Anvisningar om hur du kopierar filer till minneskortet från en
kompatibel dator finns i ”Minneskortet“, på sidan 19.

background image

K o m m a i g å n g

10