500 Auto Navigation - Global Positioning System (GPS)

background image

Global Positioning System (GPS)

GPS är ett världstäckande, satellitbaserat radionavigeringssystem. Den
inbyggda GPS-mottagaren kan beräkna enhetens position med en
precision av 10 meter. Precisionen beror på antalet satelliter, de signaler
som GPS-mottagaren tar emot. Under optimala förhållanden är
noggrannheten några få meter.

background image

I n l e d n i n g

8

GPS-antennen är placerad överst på navigeringsenheten. Vissa bilars
vindrutor kan innehålla metall, vilket kan blockera eller försvaga
satellitsignalerna.

Om du står still kan GPS inte avgöra åt vilket håll du är vänd eftersom
riktningen beräknas utifrån din rörelse.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och
ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin i GPS-programmet.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är
ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan
påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i
överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy
och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig
satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din
position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren
bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

En GPS-mottagare bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör
inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och
mobiltelefonnäten vid positionering eller navigation.