500 Auto Navigation - Trådlös Bluetooth-teknik

background image

Trådlös Bluetooth-teknik

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan
kablar. Vid Bluetooth-anslutning behöver inte de två enheterna vara
inom synhåll för varandra men de ska vara placerade inom 10 meters
avstånd från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar
eller andra elektroniska enheter.

Navigeringsenheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0
och hanterar följande profiler: Headset Profile 1.5 och Phone Book
Access Profile (PBAP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas
tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här
navigeringsenheten.