500 Auto Navigation - Fästa monteringsenheten på vindrutan

background image

Fästa monteringsenheten på vindrutan

Välj en skyddad monteringsyta på vindrutan och rengör ytan ordentligt
med glasrengöringsmedel och rengöringsduk. Om
omgivningstemperaturen är låg kan du behöva värma vindrutan för att
ge bättre grepp.

Pressa sugkoppen fast mot vindrutan och skjut försiktigt låshandtaget
ovanför sugkoppen mot sugkoppen så att ett undertryck uppstår mellan
sugkoppen och vindrutan (2). Kontrollera att sugkoppen är ordentligt
fastsatt.

Om du vill ta bort monteringsenheten från vindrutan skjuter du
låshandtaget försiktigt mot monteringsenhetens övre del och drar i
bandet i sugkoppens kant.