500 Auto Navigation - Sätta navigeringsenheten i hållaren

background image

Sätta navigeringsenheten i hållaren

Placera navigeringsenheten i mobilhållaren genom att sätta in flikarna
på hållarens undersida i skårorna på enhetens undersida (3).

Tryck navigeringsenheten mot bakre delen av hållaren så att spärrarna
på hållarnas båda armar klickar på plats i motsvarande skåror på
enhetens sidor (4). Se till att skärmen syns tydligt för användaren.

Om du vill ta bort navigeringsenheten från mobilhållaren trycker du på
hållarens armar.