500 Auto Navigation - Ställa in navigeringsenheten i önskat läge

background image

Ställa in navigeringsenheten i önskat läge

Justera inte monteringsenheten när du kör.

När du ska justera monteringsenheten till önskat vertikalt läge lossar du
de två skruvarna på monteringsenhetens sidor, vrider
navigeringsenheten till rätt läge och drar åt skruvarna (5).

När du ska justera monteringsenheten till önskat horisontellt läge lossar
du skruven under monteringsenheten, vrider navigeringsenheten till rätt
läge och drar åt skruven (6).

Se till att navigeringsenheten sitter stadigt på plats.

background image

K o m m a i g å n g

19