500 Auto Navigation - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall.
Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom
information som lagrats på dem kan raderas.