500 Auto Navigation - Baksida, vänster sida och undersida

background image

Baksida, vänster sida och undersida

1. Högtalare

2. Huvudströmbrytare

3. Mini-USB-port/laddarkontakt

4. Återställning

5. Mikrofon