500 Auto Navigation - Konfigurera en Bluetooth-anslutning

background image

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Du kan ansluta navigeringsenheten till en kompatibel mobiltelefon med
hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.

Så här kopplar du ihop och ansluter navigeringsenheten till den andra
enheten:

1. Slå på navigeringsenheten och mobiltelefonen.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen. Användarhandboken

till telefonen innehåller mer information.

3. På navigeringsenheten trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

.

Om Bluetooth-funktionen inte är aktiv i telefonen tillfrågas du om
du vill aktivera den. Peka på

Ja

.

4. När enheten ber dig börja ihopkopplingen från telefonen, ställer du

in telefonen att söka efter Bluetooth-enheter och väljer
navigeringsenheten (Nokia PND) från listan över hittade enheter på
telefonen.

5. Ange lösenordet 0000 på telefonen för att para ihop och ansluta

navigeringsenheten till telefonen.

background image

K o m m a i g å n g

15

I vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat efter
hopkopplingen. Användarhandboken till telefonen innehåller mer
information.

Du behöver bara koppla ihop navigeringsenheten med telefonen en
gång.

Om navigeringsenhenen har anslutits till telefonen visas enhetens
Bluetooth-namn. Du kan ange Bluetooth-namnet i telefonen.
Navigeringsenheten visas i den meny på telefonen där du kan visa de
Bluetooth-enheter som för tillfället är ihopkopplade.

Du kan koppla ihop navigeringsenheten med upp till åtta mobiltelefoner
men det går bara att vara ansluten till en telefon i taget.