500 Auto Navigation - Anslut automatiskt

background image

Anslut automatiskt

Du kan ställa in den hopkopplade telefonen på att tillåta automatisk
anslutning till navigeringsenheten när denna slås på. Om du vill göra
detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade
enheter på Bluetooth-menyn.