500 Auto Navigation - Anslut manuellt eller ändra den anslutna enheten

background image

Anslut manuellt eller ändra den anslutna enheten

Om du vill ansluta navigeringsenheten manuellt till en hopkopplad
telefon eller ändra den anslutna telefonen, trycker du på menyknappen
och pekar på

Telefon

>

Inställningar

>

Telefonanslutningar

. Peka på

önskad enhet och

Anslut

.