500 Auto Navigation - Koppla från en enhet

background image

Koppla från en enhet

Om du vill koppla från en enhet från navigeringsenheten trycker du på
menyknappen och pekar på

Telefon

>

. Peka på önskad enhet och

Koppla från

.

background image

K o m m a i g å n g

16

Du kan också göra något av följande:

• Avsluta anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

• Slå av Bluetooth i navigeringsenheten.

• Stäng av navigeringsenheten.