500 Auto Navigation - Radera ihopkopplingar

background image

Radera ihopkopplingar

Om du vill radera en enhet från listan över ihopkopplade enheter trycker
du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

. Peka på önskad enhet

och

Radera

>

Ja

. Om du vill radera alla enheter pekar du på

Radera

alla

>

Ja

.