500 Auto Navigation - Slå på eller av Bluetooth-anslutningen

background image

Slå på eller av Bluetooth-anslutningen

Om du vill stänga av Bluetooth när ingen enhet är ansluten till
navigeringsenheten trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

Avbryt

> >

.

Om du vill stänga av Bluetooth när en enhet är ansluten till
navigeringsenheten trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

> >

Ja

.

Om du vill slå på Bluetooth trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

> >

>

Ja

.