500 Auto Navigation - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du ”Information om batteri“, på sidan 50
noggrannt.

2

4

1

3

5

background image

K o m m a i g å n g

12

1. Anslut laddaren till mini-USB-porten på navigeringsenheten och sätt

i laddaren i cigarettändaruttaget i bilen.

Enheten måste få ström från ett 12-volts bilbatteri. Kontrollera att
laddaren är ordentligt isatt i cigarettändaruttaget och att den inte
stör bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från bilbatteriet
även om tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I sådana fall kan
bilbatteriet laddas ur om navigeringsenheten lämnas påslagen eller
om den lämnas kvar i cigarettändaruttaget en längre tid utan att
vara påslagen. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer
information.

Indikatorlampan lyser med orange sken under laddning. Om
laddningen inte startar kopplar du ur laddaren och ansluter den igen.

2. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken.

Koppla bort laddaren från cigarettändaruttaget.

Om du använder TMC-tjänsten (Traffic Message Channel) med
navigeringsenheten, måste du hålla laddaren ansluten till
navigeringsenheten eftersom laddaren innehåller TMC-antennen.

När batteriet håller på att ta slut lyser indikatorlampan rött,
batterisymbolen visar en stolpe eller inga stolpar och en text om att
batteriet håller på att ta slut visas.