500 Auto Navigation - Laddare

background image

Laddare

Denna enhet är avsedd att användas med ström från en DC-1001-laddare.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för
användning med just denna enhet. Om andra tillbehör kopplas in kan
telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det
innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.