500 Auto Navigation - Minneskortet

background image

Minneskortet

Enheten levereras med ett minneskort och en adapter. Du kan bara
använda minneskort som är formaterade med FAT- eller FAT32-
filsystemet.

Enheten stöder SDHC-standarden (SD High-Capacity) som tillåter att du
använder minneskort på upp till 16 GB.

Använd endast kompatibla SD-kort som är godkända av Nokia. Nokia använder
godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte
helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och
enheten, och data på kortet kan gå förlorade.