500 Auto Navigation - Kopiera filer till minneskortet

background image

Kopiera filer till minneskortet

Om du vill spela musik, visa foton, se videor eller använda kartor med
navigeringsenheten, måste du kopiera filerna till minneskortet från en
kompatibel dator. Du kan göra det medan kortet sitter i
navigeringsenheten eller i datorn. Innan du kopierar data till
minneskortet kontrollerar du att kortet inte är låst.

Mappen Cities på minneskortet är nödvändig för att använda
programmet

Navigatör

application. Du ska inte ändra eller ta bort den

manuellt. Vid behov kan du återställa mappen från den medföljande
DVD-skivan.

background image

K o m m a i g å n g

20

Anvisningar om hur du kopierar filer till minneskortet från den
medföljande DVD-skivan finns i ”DVD“, på sidan 8.

Om du vill kopiera filer till minneskortet från en dator gör du något av
följande:

• Om du vill kopiera filer till minneskortet i navigeringsenheten,

kontrollerar du först att operativsystemet i datorn har stöd för USB-
anslutna masslagringsenheter. Sådana operativsystem är t.ex.
Windows 2000, Windows XP och Windows Vista.

Anslut ena änden av den medföljande DKE-2 USB-datakabeln till
mini-USB-porten på enheten och den andra änden till en kompatibel
USB-port på datorn.

Operativsystemet känner igen navigeringsenheten som en
masslagringsenhet och

Masslagringsläge

visas på

navigeringsenheten. Kopiera filerna från datorn till
navigeringsenheten enligt anvisningarna i dokumentationen för
operativsystemet.

När navigeringsenheten är ansluten till datorn med DKE-2-kabeln
laddas enhetens batteri från datorn.

• Om du vill kopiera filer till minneskortet när det sitter i en dator, tar

du bort kortet från navigeringsenheten och sätter in det i
minneskortläsaren på datorn. Kopiera filerna enligt anvisningarna i
dokumentationen för operativsystemet. Ta bort kortet från datorn
och sätt in det i navigeringsenheten.

background image

G r u n d l ä g g a n d e f u n k t i o n e r

21