500 Auto Navigation - Sätta i kortet

background image

Sätta i kortet

Skjut in minneskortet i adaptern i den riktning som visas på kortet så att
etikettsidorna på kortet och adaptern är vända uppåt.

Sätt in minneskortet i minneskortplatsen så att det snedskurna hörnet
pekar mot enhetens ovansida. Skjut försiktigt in minneskortet i facket
tills det låses fast.

Du tar bort kortet genom att stänga av enheten och trycka på det så att
det lossnar från facket.

Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där
kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning
kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som
lagras på kortet.