500 Auto Navigation - Slå på eller stänga av och vänteläge

background image

Slå på eller stänga av och vänteläge

Navigeringsenheten har en huvudströmbrytare som slår på eller av
enheten och en strömbrytare som försätter enheten i vänteläge.

I dagligt bruk bör du använda vänteläget i stället för att stänga av
enheten. På så sätt startar enheten snabbare.

Du behöver bara stänga av enheten om du inte tänker använda den
under en längre tid.