500 Auto Navigation - Bluetooth-anslutning vid start

background image

Bluetooth-anslutning vid start

När du slår på enheten eller går ut vänteläget blir du tillfrågad om du vill
ansluta enheten till den senaste mobiltelefonen.

Anslut till den senaste mobiltelefonen genom att peka på dess namn.
Kartan visas.

Om du vill ansluta till en annan enhet pekar du på

Annat

. Skärmen

Telefonanslutningar

visas. Peka på önskad enhet och

Anslut

. Om du vill

överföra kontakterna från den andra enheten pekar du på

Ja

.

Om du vill koppla ihop enheten med en ny enhet går du till

Telefonanslutningar

, pekar på

Koppla ny

och fortsätter enligt

anvisningarna i steg 4 till 5 i ”Konfigurera en Bluetooth-anslutning“, på
sidan 14.