500 Auto Navigation - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Du slår på enheten genom att skjuta huvudströmbrytaren åt höger.

Stäng av detn genom att skjuta huvudströmbrytaren åt vänster.