500 Auto Navigation - Vänteläge

background image

Vänteläge

Om du vill spara på batteriet när du inte använder enheten kan du sätta
den i vänteläge. Håll strömbrytaren intryckt i ca. 3 sekunder. Då släcks
skärmen.

Du återgår från vänteläget genom att trycka på och hålla ner
strömbrytaren i ca 3 sekunder.

background image

K o m m a i g å n g

14