500 Auto Navigation - Ändra enhetsinställningar

background image

Ändra enhetsinställningar

Om du vill ändra enhetens inställningar trycker du på menyknappen och
pekar på

Installation

.