500 Auto Navigation - FM-sändare

background image

FM-sändare

Enheten har en FM-sändare som gör att du kan lyssna på musik från
programmet

Musik

via ett FM-bilradiosystem. Du kan också använda

FM-sändaren för telefonsamtal. Anvisningar för hur du använder FM-
sändaren med

Musik

finns på sidan 43.

Du anger inställningarna för FM-sändare genom att peka på

FM-

sändare

. Du kan också komma åt inställningarna i programmet

Musik

genom att peka på

.

• Om du vill slå på eller av FM-sändaren pekar du på den aktuella

inställningen i

Aktivera

tills det önskade alternativet visas.

• Om du vill spara de frekvenser du vill använda med sändaren pekar

du på aktuell inställning i

Justera kanaler

. Peka på önskad

minnesplats (kanal) och

. Ange frekvensen med knappsatsen som

visas eller peka på + eller -. Spara inställningen genom att trycka

.

• Om du vill välja den frekvens du vill använda med sändaren pekar du

på aktuell inställning i

Justera kanaler

och önskad kanal.

På grund av lagliga krav stängs FM-sändaren av automatiskt om det inte
finns någon musik eller något aktivt samtal inom en minut. Slå på
sändaren om du vill använda den.

Vissa länder har begränsningar för användning av FM-sändare. Kontakta
de lokala myndigheterna för mer information. Du kan också hitta
relaterad information på www.nokia.com eller på din lokala Nokia-
webbplats.

background image

G r u n d l ä g g a n d e f u n k t i o n e r

25