500 Auto Navigation - Ljudvolym och knappljud

background image

Ljudvolym och knappljud

Om du vill ställa in volymen för navigeringsanvisningar, samtal eller
underhållningsfunktioner (musikspelare och videospelare) eller om du
vill slå på eller av knappljudet, pekar du på

Ljudvolym

. Ställ in volymen

genom att peka på + eller - i önskat fält. Om du vill slå på eller av
knappljuden pekar du på

och den aktuella inställningen för

knappljuden. När du har gjort inställningarna trycker du på

.