500 Auto Navigation - Skärmljus

background image

Skärmljus

Justera bakgrundsbelysningen på displayen eller slå på eller av
strömspararen genom att peka på

Skärmljus

.

• Ange nivå för bakgrundsbelysningen genom att gå till

Skärmljus

och

peka på + eller -..

• Om du vill ställa in efter vilken tid bakgrundsbelysningen stängs av

när enheten inte används, går du till

Strömsparare (batteri)

och

pekar på + eller -. Om du väljer

Aldrig

stängs inte

bakgrundsbelysningen av automatiskt.