500 Auto Navigation - Språk

background image

Språk

Välj språk för displaytexterna på enheten genom att peka på

Språk

.

Bläddra genom språken genom att peka på

eller

. Peka på önskat

språk och

.

Anvisningar för hur du installerar ett nytt språk på enheten finns i
”DVD“, på sidan 8. Du kan bara välja enhetens språk bland de språk du
valt för

Navigatör

.

background image

G r u n d l ä g g a n d e f u n k t i o n e r

23