500 Auto Navigation - System

background image

System

Om du vill kalibrera skärmen, återställa ursprungsinställningarna eller
visa information om enheten pekar du på

System

.

background image

G r u n d l ä g g a n d e f u n k t i o n e r

24

• Om du t.ex. vill kalibrera skärmen om den inte svarar som den ska,

pekar du på

Skärmkalibrering

. Peka och tryck kort på korshåren som

visas. Upprepa det när korshåren flyttas på skärmen.

• Om du vill återställa ursprungsinställningarna trycker du på

Återställ

fabriksinst.

.

• Om du vill visa information om enheten pekar du på

Om

. Bläddra

genom informationen genom att peka på

eller

.