500 Auto Navigation - Tids- och datuminställningar

background image

Tids- och datuminställningar

Du anger tids- och datuminställningar genom att peka på

Tid & datum

.

Bläddra genom inställningarna genom att peka på

eller

.

• Du ställer in tiden genom att peka på tiden i

Tid

. Peka på fältet för

timme, minut eller sekund överst på den visade knappsatsen. Ange
tiden genom att peka på siffrorna eller på + eller -. Peka sedan på

för att spara inställningen.

• Du ställer in datumet genom att peka på datumet i

Datum

. Peka på

fältet för år, månad eller dag överst på knappsatsen. Ange datumet
genom att peka på siffrorna eller på + eller -, och peka på

.

• Välj tidszon genom att peka på den aktuella inställningen i

Tidszon

,

önskad region beroende på var du befinner dig och

.

• Om du vill slå på eller av sommartid pekar du på den aktuella

inställningen i

Sommartid

tills det önskade alternativet visas.

• Om du vill välja 12- eller 24-timmars tidsformat pekar du på den

aktuella inställningen i

Tidsformat

tills det önskade alternativet

visas.

• Välj datumformat genom att peka på aktuell inställning i

Datumformat

. Peka på önskat format och

.