500 Auto Navigation - Öppna program från kartan

background image

Öppna program från kartan

När du slår på enheten visas kartskärmen. På den här skärmen visas
kartvyn i programmet

Navigatör

.

Enheten innehåller följande program:

Navigatör

(

) för GPS-navigering (se sidan 26)

Telefon

(

) för att ringa och besvara samtal med mobiltelefonen

som är ansluten till enheten (se sidan 38)

Musik

(

) för att spela upp musik som är sparad på minneskortet

(se sidan 43)

Galleri

(

) för att visa foton och videoklipp på minneskortet (se

sidan 46)

Installation

(

) för att ändra inställningar och visa information om

enheten (se ”Ändra enhetsinställningar“, sidan 22 och ”Ändra
telefoninställningar“, sidan 41).

Om du vill visa eller dölja huvudprogrammenyn trycker du på
menyknappen. Om du vill öppna ett program från menyn pekar du på
dess symbol.

Om du vill gå tillbaka till

Navigatör

från andra program trycker du på

menyknappen.

Återgå till föregående fönster i valfritt program genom att peka på

.

Följande indikatorer visas på kartskärmen:

GPS-antennens signalstyrka är god.

background image

G r u n d l ä g g a n d e f u n k t i o n e r

22

GPS-antennens signalstyrka är inte tillräcklig för navigering.

Bateriet är fulladdat.

Batteriet börjar ta slut.

Om indikatorn är blå är Bluetooth aktiverat, men
navigeringsenheten är inte ansluten till en kompatibel enhet.
Om indikatorn är grå är Bluetooth avstängt.

Navigeringsenheten är inte ansluten till en kompatibel enhet.