500 Auto Navigation - Pekskärm

background image

Pekskärm

Använd de flesta funktionerna i enheten genom att peka på skärmen
med fingret.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna eller

annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.