500 Auto Navigation - 4. Navigatör

background image

4. Navigatör

Navigeringsenheten har en inbyggd GPS-mottagare som du kan
använda för att identifiera din aktuella position och för navigering gata
för gata.

När du slår på enheten visas kartvyn i programmet

Navigatör

. Om du vill

använda navigeringen trycker du på menyknappen och pekar på

Navigatör

. Peka annars på

.

Enheten tar emot signaler från ett antal GPS-satelliter för att avgöra din
aktuella position. För GPS-satellitnavigering måste du placera enheten
så att den har fri sikt mot himlen.

Det kan ta från några sekunder till flera minuter att upprätta en GPS-
anslutning. Anslutningstiden beror på hur bra GPS-mottagaren kan ta
emot satellitsignaler. Det tar längre tid att upprätta anslutningen om du
inte har använt GPS på flera dagar eller är långt borta från där du
använde enheten sist.

Om GPS-anslutningen har god kvalitet visas . Om anslutningen inte är
tillräckligt bra för navigering visas . I så fall kontrollerar du att enheten
har fri sikt mot himlen.

Anvisningar om hur du kopierar navigeringsfiler till minneskortet finns i
”DVD“, på sidan 8. Kopiera alla navigeringsfiler till mappen Cities.