500 Auto Navigation - Karta

background image

Karta

När enheten har en GPS-anslutning visar

Navigatör

din aktuella

position på en karta. Kartan har två lägen: spårningsläge och
bläddringsläge.

background image

N a v i g a t ö r

27