500 Auto Navigation - Bläddringsläge

background image

Bläddringsläge

I bläddringsläge är nedre delen av skärmen orange och norr är uppåt på
skärmen. Kartan visar information:

1. Kompassros

2. Namn på aktuell position

3. Aktuell GPS-position

4. Markör

5. Zooma ut

6. Zooma in

Om du vill välja en plats på kartan zoomar du in eller ut på kartan om det
behövs och flyttar kartan med fingret tills markören pekar på rätt plats.
Peka på

och det önskade alternativet. Du kan navigera till platsen,

lägga till den till en rutt (

Via

), spara den som bokmärke eller söka efter

intressanta platser i närheten. Du kan också ändra kartinställningarna.

Om du vill välja en intressant plats på kartan flyttar du markören över
platsen med fingret. Ikonen för den intressanta platsen visas inom
parenteser och platsens namn och telefonnummer visas. Peka på

för

tillgängliga alternativ.

Om du vill återgå till spårningsläget eller navigeringsskärmen pekar du
på .

background image

N a v i g a t ö r

29