500 Auto Navigation - Spårningsläge

background image

Spårningsläge

I spårningsläge följer kartan GPS-positionen och visar följande
information:

1. Aktuell hastighet

2. Tid

3. Höjd över havsnivå

4. Geografiska koordinater

5. Antal GPS-satelliter som enheten är ansluten till

6. Kompassros

7. Namn på aktuell position

8. Aktuell GPS-position

9. Zooma ut

10.Zooma in

Om du vill bläddra i kartan pekar du på kartan för att gå till
bläddringsläge.

background image

N a v i g a t ö r

28