500 Auto Navigation - Navigera till en destination

background image

Navigera till en destination

Om du vill navigera till en destination trycker du på menyknappen och
pekar på

Navigatör

>

Destination

och något av följande:

Adress

– du kan ange destinationens adress. Se ”Navigera till en

adress“, på sidan 31.

• ?

Senaste

– du kan navigera till en tidigare besökt plats. Se ”Senaste

platser“, på sidan 34.

Favoriter

– du kan navigera till en plats du har sparat som favorit. Se

”Favoriter“, på sidan 32.

Kontakter

– du kan navigera till en adress som sparats med ett namn

i telefonboken (om den innehåller adresser). Peka på de första
bokstäverna i det önskade namnet med knappsatsen som visas. En
lista över de första matchande namnen visas överst. Peka på

eller

listan. Peka på önskat namn och

Navigera

.

Sök intressant plats

– du kan söka efter önskad intressant plats. Se

”Navigera till en intressant plats“, på sidan 31.

När du har ställt in destinationen pekar du på

och

Navigera

.

Enheten beräknar rutten till destinationen.

background image

N a v i g a t ö r

30