500 Auto Navigation - Favoriter

background image

Favoriter

Om du vill navigera till eller hantera destinationer som du sparat som
favoriter trycker du på menyknappen och pekar på

Navigatör

>

Destination

>

Favoriter

och något av följande:

Hem och Arbete

(din

hem- eller arbetsadress),

Bokmärken

(tidigare sparade adresser) eller

Resor

.

Hem- och arbetsadresser

Om du vill definiera en hem- eller arbetsadress går du till

Favoriter

och

pekar på

Hem och Arbete

. Peka på önskat fält och det önskade

background image

N a v i g a t ö r

33

alternativet. Du kan ange adressen, ange den aktuella positionen som
adress eller välja adress från listan över tidigare platser.

Om du vill redigera en adress pekar du på adressen och

Redigera

.

Om du vill använda andra tillgängliga alternativ pekar du på adressen
och det önskade alterrnativet. Du kan navigera till adressen, lägga till
den i en rutt (

Via

), visa den på kartan, ta bort den eller ta bort alla

adresser.

Bokmärken

Om du vill hantera de destinationer du har sparat som bokmärken går du
till

Favoriter

och pekar på

Bokmärken

.

Peka på en destination i bokmärkeslistan och önskat alternativ. Du kan
navigera till destinationen, lägga till den i en rutt, visa den på kartan, ta
bort den eller byta namn på den eller sortera eller rensa
bokmärkeslistan.

Resor

En resa är en lista över 2 till 6 destinationer (delmål). När du väljer en
resa för navigering vägleds du genom delmålen i den angivna ordningen.
Om du vill skapa eller hantera resor går du till

Favoriter

och pekar på

Resor

.

Om du vill skapa en ny resa går du till

Förvalta resor

och pekar på

Skapa

en ny rutt

. Du behöver inte ange en startpunkt för resan eftersom resan

påbörjas från den aktuella GPS-positionen.

• Om du vill lägga till ett delmål till resan pekar du på + och önskat

alternativ. Om du vill lägga till en plats som visas på kartan pekar du

Karta

, zoomar in eller ut på kartan om det behövs, drar kartan

med fingret tills markören pekar på rätt plats och pekar på

. När

du har lagt till minst två delmål pekar du på

och önskat

alternativ (se listan över alternativ i ”Planera en rutt“, på sidan 34).

• Om du vill ta bort ett delmål från resan pekar du på delmålet i listan

och .

• Om du vill flytta ett delmål i listan pekar du på delmålet och på pilen

uppåt eller nedåt.

background image

N a v i g a t ö r

34

Om du vill redigera eller använda en sparad resa går du till

Förvalta

resor

, pekar på resan och väljer önskat alternativ. Du kan börja navigera

till det första delmålet på resan, redigera resan, byta namn på eller ta
bort resan eller ta bort alla sparade resor.