500 Auto Navigation - Navigera till en adress

background image

Navigera till en adress

Om du vill söka efter en adress du vill navigera till trycker du på
menyknappen och pekar på

Navigatör

>

Destination

>

Adress

. Om du

vill välja land, ort (eller postnummer), gata och gatunummer (valfritt)
pekar du på fälten i tur och ordning och matar in uppgifterna med
knappsatsen som visas.

När du använder knappsatsen kan du bara peka på de knappar som leder
till ett sökresultat. Alla andra knappar är inaktiverade. Om du vill radera

background image

N a v i g a t ö r

32

den sista bokstaven pekar du på

Clr

. Du kan ange tecken tills du har

begränsat sökningen till bara ett resultat. Du kan också peka på

och

önskad adress på listan. Bläddra genom listan med upp- eller nedpilen.
Om du vill begränsa sökningen pekar du på

.

När du har hittat adressen pekar du på

på skärmen

Hitta adress

och

sedan på önskat alternativ. Du kan navigera till adressen, lägga till den
till en rutt (

Via

), spara den som bokmärke eller visa den på kartan.