500 Auto Navigation - Navigera till en intressant plats

background image

Navigera till en intressant plats

Du kan söka efter en intressant plats nära den önskade platsen.

Om du vill navigera till en intressant plats trycker du på menyknappen
och pekar på

Navigatör

>

Destination

>

Sök intressant plats

.

Startpunkten för sökningen (vanligen den aktuella positionen) visas
överst på skärmen. Om du vill ändra startpunkten pekar du på

Var?

och

sedan på

Adress

för att ange adressen,

Favoriter

för att välja en tidigare

sparad adress eller

GPS-position

för att ange den aktuella positionen

som startpunkt.

Peka på kategorin och underkategorin för den intressanta platsen. Du
kan också peka på

, ange namnet på den intressanta platsen och peka

på .

En lista över hittade intressanta platser visas. Listan sorteras efter
avstånd från startpunkten. Peka på önskad intressant plats och önskat
alternativ.