500 Auto Navigation - Navigeringsskärmen

background image

Navigeringsskärmen

När enheten har beräknat rutten till destinationen visas
navigeringsskärmen:

1. Nästa gata

2. Väg

3. Nästa sväng och avståndet till den

4. Aktuell hastighet

5. Beräknad ankomsttid till destinationen

6. Avstånd till destinationen

7. Genomsnittshastighet (om funktionen är på)

8. Kompassros

9. Aktuell gata

10.Aktuell position och riktning

11.Zooma ut

12.Zooma in

När du kommer till en sväng eller annan manöver hör du en röstanvisning
om den. Svängar och andra manövrar visas med röda pilar på kartan.

För enkelriktade gator visas den tillåtna riktningen med en blå pil.

Om du vill bläddra i kartan pekar du på den. Om du vill stoppa
navigeringen pekar du på

.

background image

N a v i g a t ö r

31