500 Auto Navigation - Senaste platser

background image

Senaste platser

Om du vill visa de senast besökta platserna trycker du på menyknappen
och pekar på

Navigatör

>

Destination

>

Senaste

.

Om du vill navigera till en plats lägger du till den i en rutt (

Via

) och pekar

på platsen och önskat alternativ.