500 Auto Navigation - Navigeringsinställningar

background image

Navigeringsinställningar

Om du vill komma åt

Navigatör

-inställningarna trycker du på

menyknappen, pekar på

Navigatör

>

Inställningar

och något av

följande:

Allmänna inställningar

,

Kartinställningar

,

Guidning

eller

Volym

.

När du har valt de önskade inställningarna i ett fönster pekar du på

för att spara inställningarna.

background image

N a v i g a t ö r

36