500 Auto Navigation - Allmänna inställningar

background image

Allmänna inställningar

Du kan ställa in hur enheten reagerar på TMC-meddelanden, ställa in
genomsnittshastighet för hastighetsvarnaren, välja en röst för
navigeringsanvisningar (

VoiceSkin

), välja enhet för avstånd och visa

version för programmet

Navigatör

.

Om du vill ställa in hur enheten reagerar på TMC-meddelanden pekar du
på TMC-ikonen tills önskat alternativ visas. Om du väljer

Automatisk

vägleder enheten dig automatiskt till den föreslagna alternativa rutten
runt trafikhändelser på rutten. Om du väljer

Manuell

varnar enheten dig

och trafikhändelser och frågar om du vill använda en alternativ rutt. Om
du väljer

Av

visar enheten trafikinformation men föreslår inte en

alternativ rutt. Se även ”Trafikinformation (TMC)“, på sidan 35.

Om du vill välja en manlig eller kvinnlig röst för navigeringsanvisningar
pekar du på

VoiceSkin

och önskad röst. (Om du vill välja språk ser du

”Språk“, på sidan 22.) För vissa språk kan du välja ett text-till-tal-skal
(visas med "TTS" ("Text-to-Speech")) som gör att du kan höra gatunamn,
gatunummer, namn på motorvägsavfarter och ortnamn under
navigering. När du väljer ett text-till-tal-skal är röstanvisningarna
längre.