500 Auto Navigation - Guidning

background image

Guidning

Du kan använda transportsätt eller den snabbaste eller kortaste rutten,
samt tillåta eller undvika betalvägar, motorvägar eller färjor. Välj ett
alternativ genom att peka på motsvarande ikon.

Det valda transportsättet avgör vilken typ av vägar enheten föreslår för
navigering. Du kan välja bland följande sätt:

Snabb

– förutsätter snabb transport på motorvägar.

Långsam

– förutsätter att du kör långsammare.

Cykel

– tar hänsyn till cykelvägar och begränsar vägar där cykeltrafik

är förbjuden. Röstanvisningar används inte.

Lätt lastbil

– tar hänsyn till begränsningar för lätt lastbil.

Motorcykel

– tar hänsyn till begränsningar för motorcykel.

Fotgängare

– tar hänsyn till gångtrafik, inklusive tillgång till

enkelriktade gator och gågator. Röstanvisningar används inte.

Vespa

– tar hänsyn till begränsningar för skoter och moped.