500 Auto Navigation - Kartinställningar

background image

Kartinställningar

Om du vill välja vilka kategorier av intressanta platser som kan visas som
ikoner på kartan pekar du på

Infolager

, önskade kategorier och

.

Om du vill välja dag- eller nattläge eller ställa in enheten att välja läge
automatiskt, pekar du på motsvarande ikon tills önskat alternativ visas.
Om du väljer

Automatiskt

väljs läget beroende på aktuell tid.

Om du vill välja en karta pekar du på

Kartor

. Om du har kartor för flera

regioner på minneskortet pekar du på namnet på den karta du vill
använda. Om du vill använda kartan för navigering måste du ha en licens
för den. Om du inte har en licens kan du bläddra i kartan, visa din
position på den, söka efter en destination (men inte navigera till den)
och använda ruttplanering.

Om du vill använda 2D- eller 3D-effekter för kartan pekar du på
motsvarande ikon.

background image

N a v i g a t ö r

37

Om du vill ställa in att kartan ska peka i den aktuella riktningen
(

Riktning uppåt

) eller mot överkanten av skärmenscreen (

Norr uppåt

)

pekar du på motsvarande ikon.