500 Auto Navigation - Volym

background image

Volym

Om du vill välja standardvolym för röstanvisningar pekar du på + eller -.
Stäng av ljudet på anvisningarna genom att peka på . Slå på ljudet
genom att peka på

.

background image

S a m t a l s h a n t e r i n g

38