500 Auto Navigation - Planera en rutt

background image

Planera en rutt

Du kan planera rutten i förväg även utan GPS-anslutning.

Om du vill planera en rutt trycker du på menyknappen och pekar på

Navigatör

>

Destination

. Välj startpunkt för rutten på samma sätt som

en destination och lägg till den i rutten (

Via

). När du pekar på

Via

visas

Destinationslista

. Om du vill lägga till en vägpunkt i rutten pekar du på

+ och väljer platsen på samma sätt som en destination. Om du vill ta
bort en vägpunkt pekar du på önskad plats och

. Ruttens startpunkt

visas överst i listan och slutpunkten visas nederst. Om du vill ändra
ordning på listan pekar du på den vägpunkt du vill flytta och pekar på
pilen uppåt eller nedåt.

När du har ställt in rutten pekar du på

för följande alternativ:

• Om du vill beräkna rutten pekar du på

Visa rutt

. När rutten beräknas

visas start- och slutpunkterna på kartan. Efter beräkningen visas en
ruttsammanfattning med de markerade vägpunkterna, med
beräknad restid och avstånd för varje vägpunkt och för hela rutten.
Om du vill visa en detaljerad väglista pekar du på högerpilen. Peka på
en vägpunkt om du vill ta bort den från väglistan. Peka på högerpilen
om du vill visa vägpunkterna på kartan. Rutten visas på kartan och
namnet på den aktuella vägpunkten visas överst. Om du vill gå till
föregående eller nästa vägpunkt pekar du på pilen till vänster eller
höger om vägpunktens namn. Återgå till föregående fönster genom
att peka på vänsterpilen.

background image

N a v i g a t ö r

35

• Om du vill visa en simulering av rutten på kartan med

röstanvisningar pekar du på

Simulera

.

• Om du vill spara vägpunktslistan som en resa pekar du på

Spara

eller

Spara som

. När du sedan väljer resan för navigering vägleds du först

till den första vägpunkten på resan. Om du är nära startpunkten och
inte vill bli vägledd till den tar du bort startpunkten innan du sparar
resan.

• Om du vill navigera till den första vägpunkten på resan pekar du på

Navigera

.