500 Auto Navigation - Trafikinformation (TMC)

background image

Trafikinformation (TMC)

Om du vill visa en lista över trafikhändelser längs rutten när du
navigerar eller i spårningsläge, pekar du på

>

Trafikinfo

. Listan

sorteras efter avstånd från din aktuella position. Listan baseras på TMC-
meddelanden (Traffic Message Channel) som du kan ta emot via den
inbyggda TMC-mottagaren från den lokala TMC-operatören.
Trafikinformationens tillgänglighet och exakthet beror på TMC-
tjänstens leverantör. Om du vill använda t jänsten måste du hålla
laddaren ansluten till navigeringsenheten eftersom laddaren innehåller
TMC-antennen.

Händelserna på rutten visas i rött på listan. Följande information kan
visas: namnet på gatan där händelsen inträffade, händelsetyp och
avstånd från din aktuella position. Om du vill visa platsen för händelsen
på kartan pekar du på händelsen.